Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011 | By: Tangorodos

Neruda

I guess I said I won't let you dance alone
But you let me dance alone
In this dance called tango

Neruda
Solitary Shadow In A Tango

Ανάρτηση Δήμητρα Κ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.